• Bel: 035 541 44 77

De aannemer heeft het recht van retentie kenbaar gemaakt .
10-09-2018

Update :

Sinds begin 2018 is er een geschil tussen British Car Centre Baarn B.V. (“BCCB”) en de door ons ingeschakelde aannemer over de kwaliteit van ons nieuwbouwpand aan de Baarnschedijk 7 te Baarn. BCCB wenst dat gebreken worden verholpen en is daarom een procedure gestart bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Hangende deze procedure heeft de aannemer het nodig geacht om aan de bouwhekken borden te plaatsen met daarop de tekst dat een retentierecht wordt uitgeoefend.

BCCB vordert in de procedure dat de aannemer het retentierecht opheft en bovendien een aantal bouwkundige gebreken zal herstellen. Naar verwachting wordt nog dit jaar een uitspraak gedaan door de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Onno Stevens.